Știri

Studiul „ Evaluarea Cunoștințelor, Atitudinilor și Practicilor medicilor referitor la pacienții cu tulburări cognitive majore (demență)”.

Acest studiu este derulat în cadrul programului de Stat „ Tulburări cognitive majore (demenţă) la pacienţii cu patologie neurodegenerativă şi vasculară ”  ( 20.80009.8007.39). Conducător de proiect este Dr. Rotaru Lilia - d.ș.m., conf. cercet. Studiul este efectuat în cadrul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „ Diomid Gherman” în colaborare cu Universitatea de Stat de medicină și Farmacie „ Nicolae Testemițanu”. Scopul cercetării este analiza cunoștințelor, atitudinilor și practicilor personalului medical referitor la pacienții cu tulburări cognitive majore. Participarea în studiu este voluntară. Studiul constă din aplicarea unui chestionar standardizat. Durata completării chestionarului este de 10 minute. Personalul implicat în cercetare se angajează să respecte confidențialitatea informațiilor colectate.
Medicii care au tangențe cu managementul pacienților cu tulburări cognitive sunt invitați să completeze chestionarul ( https://forms.gle/5pdV1npF7rMD1bPD8)
Contribuția Dvoastră Contează!